close
چت روم
جوک

اصفهانیها

 

پاسخ هيچ پرسشي را نمي‌دهند و در پاسخ هر پرسش شما آنها پرسشی از شما دارند!

مثال ( وقتي از دوست اصفهاني خود آدرس يك خياط مي‌پرسيد)

شما: خياط خوب سراغ داري؟

دوست اصفهاني شما: چي‌چي مي‌خَي بدوزي؟

شما: برم ادامه مطلب می فهمی...


درباره : جوک ,
بازدید : 91


ادامه مطلب...

معرفی اعضای خانواده همسر از نگاه یک مرد....

 

داماد : موجودیست مظلوم، قبل از دامادی منت بسیار کشیده، بسیار گردن کج کرده تا سر انجام بعله را گرفته، اما همواره انگ به غلامی پذیرفته شدن را به همراه داشته و خانواده ی عروس اورا به عنوان عضوی تحمیلی دانسته و به رسمیت نمیشناسند.


درباره : جوک ,
بازدید : 77


ادامه مطلب...